Populärkultur historia

I alla samhällen genom alla tider har det funnits en motrörelse till den kulturella eliten eller överhögheten. Kultur var länge statens kanal för att indoktrinera folket med sina värderingar och regler. Under antiken, medeltiden och renässansen var nästan all konst och kultur statligt sanktionerad eller beställningsjobb från kungar och härskare. Det har dock inte hindrat att det alltid funnits en motpol, en slags folkets kultur eller populärkultur. Exempel på populärkultur historia är bland annat att det klottrats på de egyptiska pyramiderna, och även i många romerska badhus. Redan för tusentals år sedan kände folket ett behov av att sända meddelanden av protest eller glädje genom att klottra på offentliga platser. Under medeltiden uppluckrades arbetsmarknaden för konstnärerna och nu kunde även privatpersoner beställa musik och poesi. Plötsligt var inte kulturen bara statens medel längre, utan blev ett kommunikationsmedel för vem som helst som ville betala. Genom utvecklingen av populärkultur historia speglas samhället genom folkets ögon. Popmusik och popkonst kom med sextiotalets folkrörelse och signalerade en tillgänglighet för kulturen. Alla skulle ha rätt att ta till sig konsten och samtidigt kunna förstå den. Konst, musik och litteratur producerades nu av folket, för folket istället för av en överhöghet som ville indoktrinera sina undersåtar. Från populärkultur historia har den samtida kulturrörelsen funnit fäste och betraktas nu vara en större kraft än vad finkulturen är. Ofta är det populärkulturen som får plats i media och påverkar människors livsstil och politiska svängningar. Kultur hittar du idag inom en mängd olika branscher och man kan tala om flera olika typer av kulturella uttryck. Förutom musik, litteratur och konst fungerar också mode, teknik och idrott som kanaler för det personliga kulturella uttrycket hos individer.

(Visited 123 times, 1 visits today)