Populärkultur-musik

Ett stort område inom populärkultur är musik. Musik kan delas in i många olika kategorier. Till exempel skiljde man förut ofta på populärkultur-musik (eller den vanligare benämningen populärmusik, även om det kan skilja sig något i betydelse) och så kallad konstmusik (till exempel klassisk musik). Dessa två har länge setts som varandras motsatser, där populärkultur-musik är lättillgänglig och enklare än konstmusiken. Idag är den populära och kommersiella musiken enormt utbredd, och alla har säkerligen lyssnat på det någon gång, och kanske även dagligen. Med populärkultur-musik menas alltså här inte bara popmusik i den betydelse som uppstod på 1960-talet, med band som The Beatles och The Rolling Stones, utan en bredare betydelse som inkluderar all kommersiell musik. Inom populärkultur-musik finns en mängd underkategorier, eller snarare genrer. Att beskriva hur denna typ av musik låter är därför näst intill omöjligt. Det kan handla om genrer som pop och rock, men även om hiphop, soul och r’n’b. Dansbandsmusik, discomusik, elektronisk musik och punk hör också hit, för att nämna några. Vad har då alla dessa musikgenrer gemensamt? Inte mycket, kan tyckas, och rent musikmässigt stämmer det, men som nämndes i början är det populärkulturaspekten som för dem samman. Populärkultur har historiskt sett ofta ansetts vara ”fulkultur” och har satts i motsats till ”finkultur”. Till fulkulturen har pop- och rockmusik räknats, liksom massproduktion av konst (inte minst graffiti och så kallad popkonst) och mer lättillgängliga TV-serier och filmer etc. Finkultur, däremot, är den traditionella målarkonsten och klassisk musik, med mera. Idag pratar vi inte på samma sätt om fin- och fulkultur, och de allra flesta har nog någon relation till den populära och kommersiella musiken, som också är den dominerande idag.

(Visited 86 times, 1 visits today)